top of page

VĪNOTAVA.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Vinotava.lv ir Aiviekstes klēts īpašums, kurš satur oriģinālos materiālus, kā arī atvasinātus materiālus no citiem resursiem. Izņemot, kur specifiski norādīts, publicētā informācija var neatspoguļot Aiviekstes klēts viedokli.

Iesūtot jebkāda veida materiālus www.vinotava.lv, tai skaitā, intelektuālā īpašuma objektus, publicēšanai uz minēto informāciju nav piemērojami autortiesību normatīvo aktu ierobežojumi. Iesūtot jebkāda veida informāciju vinotava.lv, jūs dodat Aiviekstes klētij tiesības rīkoties ar informāciju pēc tās ieskatiem. Vinotava.lv patur tiesības nepublicēt vai nepieciešamības gadījumā dzēst ievietotos materiālus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vinotava.lv mājas lapas lietotāju tiesības un pienākumi:

 • vinotava.lv mājas lapas lietotājs, bez Aiviekstes klēts rakstiskas atļaujas, nedrīkst pārveidot, kopēt, reproducēt, pārpublicēt, pārsūtīt, izplatīt jebkāda veida informāciju, kas attiecas uz vinotava.lv saturu.

• vinotava.lv lietotājs drīkst izmantot informāciju, bez Aiviekstes klēts atļaujas, nekomerciāliem nolūkiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autortiesībām, norādot attiecīgās atsauces.

• vinotava.lv lietotājam, lai iegūtu konkrētas autora publikācijas darba izmantošanas tiesības, no publikācijas īpašnieka attiecībā uz katru publikācijas izmantošanas veidu ir jāsaņem autortiesību subjekta atļauja.

Ja netiek ievēroti augstāk minētie, vinotava.lv lietotāju pienākumi, tiek uzskatīts, ka ir pārkāptas autora tiesības ar visām iespējamām sekām.

bottom of page