top of page

APMAKSA UN PIEGĀDE

Ja vēlies pasūtīt Lubānas vīnotavas dzērienus un suvenīrus, PRODUKCIJAS sadaļā izvēlies attiecīgos produktus, to skaitu, norādi piegādes adresi Latvijā un pārējo nepieciešamo informāciju.

Pēc pasūtījuma apstrādes mēs ar Tevi sazināsimies par detaļām. Apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījuma starpniecību. Pasūtot preces, Tu piekrīti zemāk norādītā distances līguma noteikumiem.


Minimālā pasūtījuma summa EUR 15,00;
Pasūtījumiem līdz 50 EUR, piegādes (shipping) izmaksas 7,00 EUR;

Pasūtījumiem virs 50 EUR, piegādes (shipping) izmaksas 3,50 EUR;
Pasūtījumam virs 100 EUR - papildus atlaide 10% apmērā.

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS IR AIZLIEGTS PĀRDOT, IEGĀDĀTIES UN NODOT NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM.

DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp SIA „Aiviekstes klēts”, reģ.Nr.45403037114, zīmols Lubānas vīnotava (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju- pilngadīgu fizisku personu vai juridisku personu, kas izdara pasūtījumu, izmantojot Pārdevēja pasūtījuma tiešsaistes veidlapu.
1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā alkoholiskos dzērienus (turpmāk Preces) saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).
2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot pasūtījuma formu tiešsaistē. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, rekvizītus, piegādes adresi Latvijā un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot kurjerpastu, pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.
3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē Latvijā saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.
4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.
5. Pircējs fiziska persona var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti.
6. Ja Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:
6.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
6.2. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju un jāsniedz Pārdevējam attiecīga satura paziņojums .
6.3. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.
6.4. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv
6.5. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma paziņojumā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja ražotnē, pamatojoties uz Pircēja atteikumu.
6.6. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
7. Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no kurjerpasta pakalpojumiem un Preces pieejamības.
8. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu.
9. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Piegādes izdevumus sedz Pircējs, ja puses nevienojas citādi.
10. Preces saņemšanas brīdī Pircējs apņemas uzrādīt personai, kura nodot Preci, spēkā esošo personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina Pircēja identitāti un 18 gadu vecuma sasniegšanu.
11. Līgums ir noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Līguma noteikumus.
12. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt Preču piegādi. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu un/vai tālruni tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

bottom of page